Pradesh Lok sewa Aayog Bagmati Pradesh published exam center details of Accountant ( Lekhapal), Aantarik Lekha Parikshan ( Aa Le Pa), Prabidhik Sahayak, Tathyanka Sahayak, Public Health Nurse, Staff Nurse, Suchana Prabidhi Sahayak, Sub Engineer, Pharmacy Sahayak, Anesthesia & Kabiraj posts. All the Exam Center details of Bagmati pradesh lok sewa are given below.

Bagmati Pradesh Lok Sewa Aayog Exam Center Details Level 5 Exam Center

  1. Lekhapal Accountant Exam Center Bagmati Pradesh
  2. Prabidhik Sahayak Pra Sa Shiksha Sewa Exam Center
  3. Tathyanka Sahayak Statistical Assistant Exam Center
  4. Suchana Prabidhi Sahayak Exam Center
  5. Public Health Nurse exam center
  6. Staff Nurse Exam Center
  7. Sub Engineer Exam Center
  8. Pharmacy Sahayak , Anesthesia & Kabiraj Exam Center (All the details are given below)

Revised Exam Center of Bagmati Pradesh Lok Sewa Exam

=> Bagmati Pradesh Lok Sewa Vacancy Post Number Revised notice

Also view:
1. View All Job Vacancy Notice Details
2. View All TU Exam Result Center Update
3. View All Lok Sewa Exam Vacancy Tayari