परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले हालै सञ्चालन गरेको ग्रेड वृद्वि परीक्षाको सम्पूर्ण प्रश्न पत्र तल बाट डाउनलोड गर्नुहोला

प्रश्न पत्र एस ई ई